Media

Project Description

Yaşadığımız bu çağda her alanda rekabetinin artması, markaların kendini ifade ediş biçimlerinde daha yaratıcı düşünmelerini gerektirmekte. Logo görsel bir mesaj aracı olduğu için, hedef kitleye çok daha hızlı ulaşmakta ve uzun süre akılda kalmaktadır. Tabiki bu etkinin sağlanabilmesi için hedef kitle ve logo tasarım hizmeti veren tasarımcı arasında başarılı bir iletişim süreci sağlanmış ve hedef ve beklentiler doğru şekilde aktarılmış olmalıdır. Logo, bir markaların görsel araçlarla kendini ifade ediş biçimidir. Bu nedenle logonun markanın kurumsal imajı doğru şekilde yansıtması beklenmelidir.

Logo tasarım aşamasında ilk yapması gereken şey, tasarımcı markanın yapısını bütünüyle analiz etmelidir. Bu şekilde ihtiyaçlar ve beklentiler tam olarak anlaşılır hale gelecektir. Ayrıca logonun güncel hatlar ve tarzlar taşıması da, markanın imajını kuvvetlendiren bir unsurdur. Çünkü farklı markaları çağrıştıran veya kopyalanan logolar hem müşterilerin zihinlerinde karışıklık yaratır, hem de markanın kendi çizgisinde özgün bir biçimde tanınmasında şüpheler oluşturur.

Project Details

  • Ellethemes